Ανακοίνωση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης»

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αναστείλει τη λειτουργία της λόγω της πτώσης τμήματος της βάσης του αετώματος του κτιρίου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους αναγνώστες και τους εργαζόμενους.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο και η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης έχουν ενημερώσει άμεσα όλους τους αρμόδιους φορείς και επιδιώκουν την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών για την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης.