Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου για το σχολικό έτος 2018-19:

 1. «Παραμύθια για παιδιά με περιέργεια και τόλμη»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01/11/2018

15/11/2018

29/11/2018

13/12/2018

10/01/2018

24/01/2018

07/02/2018

21/02/2018

07/3/2018

21/3/2018

04/4/2018

18/4/2018

Οι ήρωες των παραμυθιών με θάρρος θα περάσουν μέσα από δύσβατα μονοπάτια, για να φτάσουν στο στόχο τους και να κερδίσουν αυτό που επιθυμούν.

Αξιοποιώντας την ιστορία του παραμυθιού τα παιδιά θα το εκφράσουν σωματικά με θεατρικό παιχνίδι και στο τέλος θα ζωγραφίσουν ομαδικά εικόνες του, εξασκώντας τη συνεργασία μέσα απ΄ αυτό.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από τις Παραμυθούδες του Ναυπλίου)

 

 1. «Η Γη είναι το σπίτι μας»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Η γέννηση του ηλιακού συστήματος, το φαινόμενο της ζωής, η δημιουργία των ειδών και η εξέλιξή τους. Από τον άνθρωπο κυνηγό-τροφοσυλλέκτη στον τροφοκαλλιεργητή, από την γεωργική στην επιστημονική επανάσταση.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 

 1. «Η ζωή στη θάλασσα»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Ένα ταξίδι στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το θαλάσσιο οικοσύστημα αβιοτικό, βιοτικό περιβάλλον. Βιοποικιλότητα.

Η πρόκληση της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. Ρύπανση και μόλυνση.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Τα ζώα κι εγώ»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Ο κόσμος των ζώων. Ασπόνδυλα – Σπονδυλόζωα – Θηλαστικά. Το μακρινό παρελθόν και η εξέλιξη.

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγοι προστασίας τους. Ανταγωνισμός των οικοτόπων τους από άλλες χρήσεις. Προστατευόμενες περιοχές.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Φυτά και έντομα»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Ο κόσμος των φυτών και των εντόμων. Το μακρινό παρελθόν και η εξέλιξη. Κύκλοι ζωής. Μηχανισμοί επιβίωσης.

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγοι προστασίας τους. Ανταγωνισμός των οικοτόπων τους από άλλες χρήσεις. Προστατευόμενες περιοχές.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Τα πλαστικά και μικροπλαστικά μια αθέατη απειλή για το περιβάλλον»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Η διάκριση του περιβάλλοντος σε φυσικό και ανθρωπογενές, η έννοια των φυσικών πόρων και η διάκριση τους σε ανανεώσιμους και μη, τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, η φυσική ανακύκλωση και η αποικοδόμηση των πλαστικών.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Γη και Άνθρωπος»

Δημοτικό, Γυμνάσιο(πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Η γέννηση του ηλιακού συστήματος, το φαινόμενο της ζωής η δημιουργία των ειδών και η εξέλιξή τους. Από τον άνθρωπο κυνηγό-τροφοσυλλέκτη στον τροφοκαλλιεργητή, από την γεωργική στην επιστημονική επανάσταση.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Υγροβιότοποι – Αξίες και λειτουργίες – Προστασία διαχείριση και αξιοποίηση»

Δημοτικό, Γυμνάσιο(πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Η ιδιαιτερότητα του υγροτοπικού συστήματος σε σχέση με τα λοιπά υδάτινα οικοσυστήματα, η χλωρίδα και πανίδα του, η λειτουργία και η αξία του.

Υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση, ρύπανση και μόλυνση, ορθολογική διαχείριση. Μελέτη περίπτωσης Ν. Κίου και λιμνοθάλασσας Βιβαρίου .

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Βιοποικιλότητα – Προκλήσεις – Μελέτη Περίπτωσης (Ακροναυπλία – Αρβανιτιά)»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξουδετέρωση του παράγοντα «άγνοια», προβολή των αξιών ισορροπίας, ποιότητας ζωής και αειφόρου ανάπτυξης. Κτίσιμο για υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές. Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της περιγραφικής ικανότητας των μαθητών.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Η πρόκληση του νερού»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Ο κύκλος του νερού, ιδιαίτερα υδάτινα οικοσυστήματα, όπως οι υγροβιότοποι, ανθρώπινες ανάγκες και χρήσεις του νερού.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον»

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Επεξήγηση του φαινομένου, παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του, συνέπειες στο περιβάλλον όπως υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταναστεύσεις πληθυσμών κ.α.

Μέτρα αντιμετώπισης, τρόποι συμβολής.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Τροφή, περιβάλλον και υγεία»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Ο διαχρονικός αγώνας του ανθρώπου για την εξασφάλιση τροφής. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Διατροφικές συνήθειες και υγεία.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Η έννοια των απορριμμάτων των αποβλήτων και των λυμάτων. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση, ρύπανση και μόλυνση.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Η ζωή στο παρελθόν»

Δημοτικό, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη)

Οι τρεις γεωλογικοί αιώνες, εμφάνιση και εξαφάνιση ειδών, είδη που έζησαν στον ελλαδικό χώρο, προϊστορία του ανθρώπου, η έννοια του απολιθώματος.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κα. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο)

 1. «Η επίδραση του Γεωφυσικού παράγοντα στην εξέλιξη και την αειφορική διαχείριση της πόλης του Ναυπλίου»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Από την Αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, διερεύνηση βασικών παραγόντων που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της πόλης:

Η βραχώδης και επικλινής χερσόνησος Η εναλλαγή των κυριαρχιών Εξέλιξη Οικονομικών δραστηριοτήτων Διαχείριση του Νερού και Χρήσεις Γης.

Διαδρομή: Πύλη Ξηράς – Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα – Πλαπούτα – Μεγάλος Δρόμος – Πλατεία Συντάγματος

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Το φρουριακό συγκρότημα της Ακροναυπλίας»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Διαδρομή: Πύλη Ξηράς, οδ. Παπανικολάου, δρομόσκαλα Φραγκόκλησσας, πύλη και κάστρο Τόρων, Φράγκικο κάστρο, Ελληνικό κάστρο (μέχρι το Ρολόι)

 • Οχυρωματικές τεχνικές κατά εποχές κυριαρχιών

 • Καταστροφικές επεμβάσεις (ΕΟΤ, ξενοδοχεία…)

 • Έργα ανάπλασης

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Το κάστρο του Παλαμηδιού»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

 • Οχυρωματική αρχιτεκτονική, Χρήσεις, Φυσικό Περιβάλλον, οι δύο Αλώσεις

 • Σωφρονιστικό σύστημα 19ου αι. (φυλακές)

 • Δίκτυο Natura 2000

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Βενετοί και Τούρκοι στο Ναύπλιο»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Διαδρομή: Παλαιό τζαμί (Τριανόν), κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Βουλευτικό, Φυλακές Λεονάρδου, Ενετικό Διοικητήριο οδού Κων/πόλεως (κτίριο Εκτελεστικού, 1824-25, Οθωμανικά σαχνισιά, Οθ. κρήνες , Φραγκόκλησσα.

 • Λόγοι για τους οποίους η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας επέλεξε να οχυρώσει και κυριαρχήσει στο Ναύπλιο.

 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια των περιόδων Βεντοκρατίας και Τουρκοκρατίας.

 • Η αλλαγή χρήσης τους ανάλογα με τις κυριαρχίες

 • Ο τόπος και οι άνθρωποι – Σχέση Βενετών και Τούρκων με τους ντόπιους

 • Οχυρωματικά έργα από τους διάφορους επικυρίαρχους της πόλης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Πλατείες – Ναοί και η συμβολή τους στην εξέλιξη του Ναυπλίου»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Διαδρομή: Άγιος Γεώργιος 1540 μ.Χ. – Άγιος Σπυρίδων 1702 μ.Χ. – Αγία Σοφία 1100 μ.Χ. – Παναγία 1540 μ.Χ. -Άγιος Νικόλαος 1713 μ.Χ.

 • Τα λατρευτικά κτίρια αλλάζουν θρησκεία με την εναλλαγή των κυριαρχιών

 • Βενετσιάνικες και νεοκλασικές πλατείες

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στη δημιουργία του ΝΕ κράτους»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Πολεοδομικό Σχέδιο, Νεοκλασικά κτίρια, Μέτρα για «να πάρει η πόλη αέρα», Ασφαλιστήρια, Δολοφονία

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Το Α΄ Στρατιωτικό και το Α΄ Πολιτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Υγεία και περίθαλψη κατά την Επαναστατική και Καποδιστριακή περίοδο.

 • Η επίδραση του γεωφυσικού ανάγλυφου στην υγεία

 • Περίθαλψη τραυματιών – Αντιμετώπιση επιδημιών

 • Ιατρικές υπηρεσίες που προσέφεραν τα 2 πρώτα κρατικά νοσοκομεία

 • Γιατροί, φάρμακα, ειδικότητες εργαζομένων, κάλυψη δαπανών

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Το Ναύπλιο μέσα από τη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζαντίου»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

Γνωριμία με το Ναύπλιο του 1827, μέσα από το κλασικό θεατρικό έργο.

 • Δημήτριος Βυζάντιος: Δημόσιος υπάλληλος, Αγιογράφος, λαϊκός θεατρικός συγγραφέας

 • Χρόνος, Χώρος, Κοινωνία

 • Θεατρικές δοκιμές στα σπίτια της ανώτερης τάξης

 • Καφενεία και λοκάντες, Επαγγέλματα

 • Τυπογραφεία

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

 1. «Ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία στο Ναύπλιο. Δίκη Κολοκοτρώνη»

Γυμνάσιο, Λύκειο (πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή)

 • Εκλογή, Άφιξη, Αντιβασιλεία

 • Σύλληψη, Δίκη, καταδίκη Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα

 • Οι δικαστές Γ. Τερτσέτης και Αν. Πολυζωίδης

 • Καταδίκη σε θάνατο, μετατροπή ποινής, εγκλεισμός στο Παλαμήδι

 • Απονομή χάριτος με την ενηλικίωση του Όθωνα

(Εκπονήθηκε και υλοποιείται από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία και προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα Προγράμματα, οι ημερομηνίες και οι ώρες υλοποίησής τους, με την Υπεύθυνη των Εκπ/κών Προγραμμάτων κ. Ελένη Κριεμάδη στο τηλέφωνο: 27520 27256 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00) ή στο email: edu [AT] vivl-nafpl.arg.sch.gr.

Σχετικά αρχεία:

Δελτίο Τύπου για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΔΚΒ Ναυπλίου 2018-19

Δελτίο Τύπου για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΚΒ Ναυπλίου 2018-19 (αφορούν μόνο Δευτεροβάθμια Εκπ/ση)

Αίτηση συμμετοχής για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΚΒ Ναυπλίου 2018-19