Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου για το σχολικό έτος 2019-20:

 

Α΄. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Πρόγραμμα από τις Παραμυθούδες του Ναυπλίου

Απευθύνονται: Νηπιαγωγείο, Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού

1. «Μη με βλέπεις…., γνώρισέ με»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
07/11/2019 21/11/2019
05/12/2019 19/12/2019 16/01/2020 23/01/2020 13/02/2020 27/02/2020 12/3/2020 26/3/2020 09/4/2020

Ένα παραμύθι που θα μας ταξιδέψει στον άγνωστο κόσμο των χαρισμάτων που κρύβονται μέσα στους ήρωες. Μια παραμυθοδιαδρομή που θα μας φανερώσει ότι αυτό που βλέπουμε εξωτερικά δεν είναι πάντα αρκετό για να γνωρίσουμε ένα φίλο.

Σκοπός του προγράμματος: Τα παραμύθια έχουν σκοπό την ανάπτυξη της φαντασίας. Μιλάνε με εικόνες και βοηθάνε τα παιδιά να ελευθερώσουν τη φαντασία τους και να ταξιδέψουν εκεί που δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά ένα περιβάλλον που όλα είναι δυνατόν να συμβούν και να έχουν λύση. Αυτή η απελευθέρωση τα βοηθάει να αφεθούν και να αναπτύξουν δημιουργική φαντασία, ένα σημαντικό εργαλείο για να βρίσκουν λύσεις στη ζωή τους.

 

Β΄. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Προγράμματα από την κ. Μαρία Βασιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχθυολόγο

Απευθύνονται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό & Γυμνάσιο

1. «Η Γη είναι το σπίτι μας»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η γέννηση του ηλιακού συστήματος, το φαινόμενο της ζωής, η δημιουργία των ειδών και η εξέλιξή τους. Από τον άνθρωπο κυνηγό-τροφοσυλλέκτη στον τροφοκαλλιεργητή, από την γεωργική στην επιστημονική επανάσταση.

2. «Η ζωή στο παρελθόν»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Οι τρεις γεωλογικοί αιώνες, εμφάνιση και εξαφάνιση ειδών, είδη που έζησαν στον ελλαδικό χώρο, προϊστορία του ανθρώπου, η έννοια του απολιθώματος.

3. «Η ζωή στη θάλασσα»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Ένα ταξίδι στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το θαλάσσιο οικοσύστημα αβιοτικό, βιοτικό περιβάλλον. Βιοποικιλότητα.

Η πρόκληση της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. Ρύπανση και μόλυνση

4. «Τα ζώα κι εγώ»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Ο κόσμος των ζώων. Ασπόνδυλα – Σπονδυλόζωα – Θηλαστικά. Το μακρινό παρελθόν και η εξέλιξη.

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγοι προστασίας τους. Ανταγωνισμός των οικοτόπων τους από άλλες χρήσεις. Προστατευόμενες περιοχές.

5. «Ιστορίες με φυτά και έντομα»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Ο κόσμος των φυτών και των εντόμων. Το μακρινό παρελθόν και η εξέλιξη. Κύκλοι ζωής. Μηχανισμοί επιβίωσης.

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγοι προστασίας τους. Ανταγωνισμός των οικοτόπων τους από άλλες χρήσεις. Προστατευόμενες περιοχές.

6. «Η ζωή στον Υγροβιότοπο»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η λειτουργία και η αξία του υγροβιότοπου, η χλωρίδα και πανίδα του.

Υποβάθμιση, ρύπανση και ορθολογική διαχείριση. Μελέτη περίπτωσης Ν. Κίου και λιμνοθάλασσας Βιβαρίου.

7. «Η τροφή μας, ένας θησαυρός στο πιάτο μας»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Tι βάζουμε στο πιάτο μας; Τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει. Παχυσαρκία και σωστή καθημερινή διατροφή. Χτίζουμε υγιή σώματα και δημιουργούμε ευτυχισμένους ανθρώπους.

8. «Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα»

Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού, (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η έννοια των απορριμμάτων των αποβλήτων και των λυμάτων. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, ανακύκλωση, ρύπανση και μόλυνση.

9. «Τα πλαστικά και μικροπλαστικά μια αθέατη απειλή για το περιβάλλον»

Δ’, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η διάκριση του περιβάλλοντος σε φυσικό και ανθρωπογενές, η έννοια των φυσικών πόρων και η διάκριση τους σε ανανεώσιμους και μη, τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, η φυσική ανακύκλωση και η αποικοδόμηση των πλαστικών.

10. «Γη και Άνθρωπος»

Δ’, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η γέννηση του ηλιακού συστήματος, το φαινόμενο της ζωής η δημιουργία των ειδών και η εξέλιξή τους. Από τον άνθρωπο κυνηγό-τροφοσυλλέκτη στον τροφοκαλλιεργητή, από την γεωργική στην επιστημονική επανάσταση.

11. «Υγροβιότοποι – Αξίες και λειτουργίες Προστασία διαχείριση και αξιοποίηση»

Δ’, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η ιδιαιτερότητα του υγροτοπικού συστήματος σε σχέση με τα λοιπά υδάτινα οικοσυστήματα, η χλωρίδα και πανίδα του, η λειτουργία και η αξία του.

Υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση, ρύπανση και μόλυνση, ορθολογική διαχείριση. Μελέτη περίπτωσης Ν. Κίου και λιμνοθάλασσας Βιβαρίου.

12. «Βιοποικιλότητα – Προκλήσεις – Μελέτη Περίπτωσης (Ακροναυπλία – Αρβανιτιά)»

Δ’, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξουδετέρωση του παράγοντα «άγνοια», προβολή των αξιών ισορροπίας, ποιότητας ζωής και αειφόρου ανάπτυξης. Κτίσιμο για υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές. Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της περιγραφικής ικανότητας των μαθητών.

13. «Η πρόκληση του νερού»

Δ’, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Ο κύκλος του νερού, ιδιαίτερα υδάτινα οικοσυστήματα, όπως οι υγροβιότοποι, ανθρώπινες ανάγκες και χρήσεις του νερού.

14. «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον»

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Επεξήγηση του φαινομένου, παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του, συνέπειες στο περιβάλλον όπως υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταναστεύσεις πληθυσμών κ.α.

Μέτρα αντιμετώπισης, τρόποι συμβολής.

15. «Τροφή, περιβάλλον και υγεία»

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Ο διαχρονικός αγώνας του ανθρώπου για την εξασφάλιση τροφής. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Διατροφικές συνήθειες και υγεία.

16. «Τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους»

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Η έννοια των απορριμμάτων των αποβλήτων και των λυμάτων. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση, ρύπανση και μόλυνση.

17. «Η εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας»

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή)

Οι τρεις γεωλογικοί αιώνες, εμφάνιση και εξαφάνιση ειδών, είδη που έζησαν στον ελλαδικό χώρο, προϊστορία του ανθρώπου, η έννοια του απολιθώματος.

 

Γ΄. ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – από φοιτήτριες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό το συντονισμό της Σταματίνας Σαπουνά και την επίβλεψη του καθηγητή κ. Τσιάρα

Απευθύνονται: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

1. «Ανακαλύπτοντας τη γνώση, τον εαυτό μου και τους άλλους»

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Τον τελευταίο καιρό γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η εμφάνιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Είναι γεγονός πως επηρεάζονται άμεσα από αυτή τη διαδικασία τόσο η ψυχοσύνθεση του θύματος όσο και του θύτη. Μάλιστα, πιστεύετε πως η αντίδραση του τελευταίου προέρχεται από την υποβολή του σε κάποια δυσάρεστη εμπειρία. Για το λόγο αυτό προτείνονται προγράμματα με τα οποία τα παιδιά μέσα από τη γνώση θα ξεχαστούν και θα ανακαλύψουν πράγματα για τον εαυτό τους και τους άλλους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποδοχή της προσωπικότητάς τους και η σύσφιξη των σχέσεων με τους γύρω τους.

Τίτλοι θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων:

 • Κάνοντας ταξίδι στον κόσμο (Όλες οι ηλικίες)
 • Απρόσμενοι ήρωες (Σχετίζεται με Α.Μ.Ε.Α. – για όλες οι ηλικίες)
 • Το παιχνίδι των λέξεων (Όλες οι ηλικίες)
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός (Όλες οι ηλικίες)
 • Κυνήγι θησαυρού (Όλες οι ηλικίες)
 • Παρέα με τους φίλους μας τα ζώα (Νήπιο έως Γ΄ Δημοτικού)
 • Ένα ξεχωριστό παραμύθι (Νήπιο – Δημοτικό)
 • Πλανήτες και διάστημα (Νήπιο – Δημοτικό)
 • Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου (Δημοτικό)
 • Μια νύχτα στο Μουσείο (Δημοτικό)
 • Διαδικτυακές σχέσεις (Γυμνάσιο – Λύκειο)
 • Παιχνίδι γνώσεων (Γυμνάσιο – Λύκειο)

 

Δ΄. ΕΦΗΒΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ – από την κ. Αγγελική Μπαβέλλα, ψυχολόγο και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αργολίδας «Ελπίδα Ζωής» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Απευθύνεται: Γυμνάσιο

1. «Πόσο κοντά, πόσο μακριά: Η μετάβαση προς την αυτονομία»

Γυμνάσιο (πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη)

Στόχος του προγράμματος είναι η διαπραγμάτευση του ζητήματος της μετάβασης των εφήβων προς την αυτονομία. Μέσα από μια ιστορία καλούνται να συζητήσουν θέματα που αφορούν στον αποχωρισμό της παιδικής ηλικίας και στην αυτονόμηση. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν τη δική τους θέση απέναντι στο ζήτημα, αλλά, να κατανοήσουν και αυτή των γονιών τους.

 

Ε΄. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

από την κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο

Απευθύνονται: Γυμνάσιο & Λύκειο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η «Τοπική Ιστορία» αντιμετωπίζει την ιστορική εξέλιξη ενός χώρου μέσα από την:

 • Εναλλαγή κυριαρχιών και διοικητικών δομών
 • Διαμόρφωση του πολιτισμού και των κοινωνικών δομών
 • Επίδραση των σταθερών γεωγραφικών δεδομένων στην εξέλιξη

Η μάθηση της Τοπικής Ιστορίας είναι βιωματική μάθηση μέσα από τις ιστορικές πηγές, τα αρχαιολογικά μνημεία και όλα τα μνημεία του πολιτισμού.

Στην περίπτωση του Ναυπλίου, όπου είναι έντονα ίχνη της επαναστατικής και της πρώτης μετεπαναστατικής περιόδου τόσο στην παλιά πόλη όσο και στις οχυρώσεις, η «Τοπική Ιστορία» συνυφαίνεται με απόλυτο τρόπο με την γενική ιστορία της περιόδου και ενισχύει την κατανόησή της από τους μαθητές. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και εμπειρικά από την εξαετή εφαρμογή των Προγραμμάτων.

Περιβάλλον = Φύση

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ανθρώπινο εποικοδόμημα):

→ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Με την εξέλιξη

 • το Ανθρωπογενές διαρκώς μεγεθύνεται ενώ
 • το Φυσικό παραμένει ως είχε ή και συρρικνώνεται

Για να επέλθει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ η λύση είναι η:

Αειφόρος Ανάπτυξη: οριοθετείται από την Οικονομία την Κοινωνία και το Περιβάλλον και στηρίζεται στην κατάλληλη Διακυβέρνηση = Αειφόρος Διαχείριση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ = ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΟΧΟΙ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ:

 • ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
 • ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ
 • ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ – ΤΕΛΙΚΑ- ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Η επίδραση του Γεωφυσικού περιβάλλοντος του Ναυπλίου στα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

→Η βραχώδης και επικλινής χερσόνησος «δύσκολη» σύνδεση με την ξηρά ακτογραφία που δεν επιτρέπει την εύκολη είσοδο στο λιμάνι οχυρωματικά έργα και λιμενικές εγκαταστάσεις υπό το πρίσμα της υπάρχουσας τότε οπλικής τεχνολογίας.

2. Το κάστρο του Παλαμηδιού

 • Γνωρίζουμε το κάστρο ακολουθώντας την διαδρομή του Σταϊκόπουλου, το βράδυ της 29-30 Νοεμβρίου 1822
 • Διερευνούμε την Οχυρωματική αρχιτεκτονική ως συνάρτηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και των κατά καιρούς χρήσεων
 • Κάνουμε αναφορά στο Σωφρονιστικό σύστημα 19ου αι. (φυλακές, λαιμητόμος)
 • Δίκτυο Natura 2000

3. Η παράδοση της Ακροναυπλίας στους Έλληνες το 1822

Θα διερευνήσουμε:

 • Οχυρωματικές τεχνικές κατά εποχές κυριαρχιών
 • Καταστροφικές επεμβάσεις (ΕΟΤ, ξενοδοχεία…)
 • Έργα ανάπλασης

Ακολουθώντας την διαδρομή παράδοσης του φρουρίου στον Κολοκοτρώνη (Δηλαδή Κάστρο Τόρων – Τάπια Γκριμάνι – Φράγκικο κάστρο – Ρωμαίικο κάστρο – κάθοδος από την πύλη του Σαγρέδου(!) (Εάν έχει ανοίξει!)

4. Τα κτίρια της Επανάστασης

Διαδρομή: Παλαιό τζαμί (Τριανόν), κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Βουλευτικό, Φυλακές Λεονάρδου, Ενετικό Διοικητήριο οδού Κων/πόλεως (κτίριο Εκτελεστικού, 1824-25), Οθωμανικά σαχνισιά, Οθ. κρήνες, Φραγκόκλησσα

 • Κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων
 • Η αλλαγή χρήσης τους ανάλογα με τις κυριαρχίες
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων από το βραχώδες και επικλινές εδάφους
 • «Εθνικοί οίκοι» και ιδιωτικές κατοικίες κατά την Επανάσταση του 1821

5. Πλατείες – Ναοί στα χρόνια της Επανάστασης

Διαδρομή: Άγιος Γεώργιος 1540 μ.Χ. – Άγιος Σπυρίδων 1702 μ.Χ. – Αγία Σοφία 1100 μ.Χ. – Πλατεία Συντάγματος

 • Τα λατρευτικά κτίρια αλλάζουν θρησκεία με την εναλλαγή των κυριαρχιών
 • Στον Άγιο Γεώργιο επικεντρωνόμαστε στην καθιέρωσή της σε Μητρόπολη το 1823, τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν εδώ (Ορκωμοσία Όθωνα Καποδίστρια, Κηδεία Μοροζίνι, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Καποδίστρια και Υψηλάντη)
 • Στον Άγιο Σπυρίδωνα αναφερόμαστε στις αλλαγές χρήσεις (Ορθόδοξη εκκλησία – αποθήκη – Εκκλησία – Δολοφονία Καποδίστρια)
 • Στην Αγια Σοφιά στη Θρησκευτική καταπίεση των υποδούλων
 • Η πλατεία των Πλατάνων και ο ρόλος της στην Επανάσταση

6. Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στη δημιουργία του ΝΕ κράτους:

Πολεοδομικό Σχέδιο, Νεοκλασικά κτίρια, Μέτρα για «να πάρει η πόλη αέρα», Ασφαλιστήρια, Δολοφονία

7. Τα Νοσοκομεία της Επανάστασης του 21

Τα δύο πρώτα κρατικά Νοσοκομεία της Ελλάδας (Το Πολιτικό στον Ψαρομαχαλά και το στρατιωτικό στην Ακροναυπλία). Προβλήματα υγείας και περίθαλψης κατά την Επαναστατική και Καποδιστριακή περίοδο.

 • Η επίδραση του γεωφυσικού ανάγλυφου αλλά και του Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην υγεία (Ψηλά κτίρια με σαχνισιά, στενοί δρόμοι, υγρασία κ.α.)
 • Περίθαλψη τραυματιών
 • Εκδήλωση και Αντιμετώπιση επιδημιών
 • Ιατρικές υπηρεσίες που προσέφεραν τα 2 πρώτα κρατικά νοσοκομεία
 • Γιατροί, φάρμακα, ειδικότητες εργαζομένων, κάλυψη δαπανών…

8. Το Ναύπλιο μέσα από τη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζαντίου

Γνωριμία με το Ναύπλιο του 1827, μέσα από το κλασικό θεατρικό έργο.

 • Δημήτριος Βυζάντιος: Δημόσιος υπάλληλος, Αγιογράφος, λαϊκός θεατρικός συγγραφέας
 • Χρόνος, Χώρος, Κοινωνία
 • Θεατρικές δοκιμές στα σπίτια της ανώτερης τάξης
 • Καφενεία και λοκάντες, Επαγγέλματα
 • Τυπογραφεία

9. Ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία στο Ναύπλιο. Δίκη Κολοκοτρώνη

 • Εκλογή, Άφιξη, Αντιβασιλεία
 • Σύλληψη, Δίκη, καταδίκη Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα
 • Οι δικαστές Γ. Τερτσέτης και Αν. Πολυζωίδης
 • Καταδίκη σε θάνατο, μετατροπή ποινής, εγκλεισμός στο Παλαμήδι
 • Απονομή χάριτος με την ενηλικίωση του Όθωνα

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία και προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα Προγράμματα, οι ημερομηνίες και οι ώρες υλοποίησής τους, με την Υπεύθυνη των Εκπ/κών Προγραμμάτων κ. Ελένη Κριεμάδη στο τηλέφωνο: 27520 27256 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00) ή στο email: edu [AT] vivl-nafpl.arg.sch.gr.

 

Σχετικά αρχεία:

Δελτίο Τύπου για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΔΚΒ Ναυπλίου 2019-20

Δελτίο Τύπου για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΚΒ Ναυπλίου 2019-20 (αφορούν μόνο Δευτεροβάθμια Εκπ/ση)

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΚΒ Ναυπλίου 2019-20