Η δυνατότητα της αναζήτησης στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μας είναι πάλι ενεργοποιημένη, μετά από μεγάλο διάστημα εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος.

Επιλέγοντας στο μενού Αναζήτηση Υλικού μπορείτε να κάνετε απλή ή περισσότερο σύνθετη αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης Ναυπλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής, αλλά και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ΑΡΓΩ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για να αναζητήσετε βιβλιογραφικό υλικό σε δεκάδες ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων.