Η βιβλιοθήκη στελεχώνεται από τους:

Κωστοπούλου Ιωάννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Διευθύντρια

Κοϊνη Ειρήνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Κριεμάδη Ελένη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ντόκος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών
Καβάλας Γεώργιος, ΥΕ Φυλάκων

Γιώτας Ευάγγελος, ΠΕ86 Πληροφορικής (αποσπασμένος εκπαιδευτικός)