Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης”, ενημερώνει το κοινό ότι παρατείνει την αναστολή της λειτουργίας της μέχρι νεωτέρας. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.