Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου, το οποίο ορίστηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 120015/Γ3/27-7-2015 Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΚΒ Ναυπλίου”, θέλοντας να ενημερώσει το κοινό και τους φίλους της βιβλιοθήκης για το έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, δημοσιεύει έναν σύντομο απολογισμό.

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό.