Νόμος για τις Βιβλιοθήκες 3149/2003

Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών