Με βάση την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/8-11-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)” και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, θα γίνεται τηρώντας τις οδηγίες. Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό είναι Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 έως 14:00.

 1. Το κοινό εισέρχεται στη Βιβλιοθήκη κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
  [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5138) ΚΥΑ ή
  [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
  [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.
  Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 2. Κατά την είσοδό σας στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, πρέπει υποχρεωτικά να απολυμάνετε τα χέρια σας με τη χρήση του αντισηπτικού υγρού, που βρίσκεται στην είσοδο του Αναγνωστηρίου και του Δανειστικού και θα δίνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας, ώστε να καταγραφεί στο βιβλίο επισκεπτών.
 3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 4. Η χρήση των δημόσιων χώρων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, η οποία δίνεται, σε όσους είναι εγγεγραμμένοι ή απλοί χρήστες, με βάση την εκάστοτε διαθεσιμότητα
 5. Οι κοινόχρηστοι υπολογιστές είναι διαθέσιμοι προς χρήση από το κοινό.
 6. Η έκδοση ταυτότητας αναγνώστη, ο δανεισμός βιβλίων καθώς και οι επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων, πραγματοποιούνται καθημερινά με σειρά προτεραιότητας.
 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας σας με τον αρμόδιο υπάλληλο, απαιτείται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ σας.
 8. Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια στο χώρο του αναγνωστηρίου. Η αναζήτηση των τεκμηρίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης και η ανάσυρση θα γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό και μόνο.
 9. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης αναγνώστη και τραπεζιού ανάγνωσης καθώς και η μετακίνηση επίπλων.
 10. Στο χώρο της Παιδικής Συλλογής, τα τεκμήρια της Συλλογής είναι διαθέσιμα προς δανεισμό.
 11. Δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο, χωρίς την μεσολάβηση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες).