Κατόπιν της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4214/13.09.2021) και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, θα γίνεται τηρώντας τις οδηγίες. Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό είναι Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 έως 14:00.

  1. Κατά την είσοδό σας στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, πρέπει υποχρεωτικά να απολυμάνετε τα χέρια σας με τη χρήση του αντισηπτικού υγρού, που βρίσκεται στην είσοδο του Αναγνωστηρίου και του Δανειστικού και θα δίνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας, ώστε να καταγραφεί στο βιβλίο επισκεπτών.
  2. Για την παραμονή σας στο χώρο του αναγνωστηρίου απαιτείται, δήλωση αρνητικού self test για τους μαθητές Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης και για τους ενήλικες, η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εισερχόμενου φυσικού προσώπου. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους αυτής.
  3. Η χρήση των δημόσιων χώρων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, η οποία δίνεται, σε όσους είναι εγγεγραμμένοι ή απλοί χρήστες, με βάση την εκάστοτε διαθεσιμότητα
  4. Για την επαναλειτουργία των κοινόχρηστων υπολογιστών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  5. Η έκδοση ταυτότητας αναγνώστη, ο δανεισμός βιβλίων καθώς και οι επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων, πραγματοποιούνται καθημερινά με σειρά προτεραιότητας.
  6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας σας με τον αρμόδιο υπάλληλο, απαιτείται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ σας.
  7. Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια στο χώρο του αναγνωστηρίου. Η αναζήτηση των τεκμηρίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης και η ανάσυρση θα γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό και μόνο.
  8. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης αναγνώστη και τραπεζιού ανάγνωσης καθώς και η μετακίνηση επίπλων.
  9. Στο χώρο της Παιδικής Συλλογής, τα τεκμήρια της Συλλογής είναι διαθέσιμα προς δανεισμό.
  10. Δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο, χωρίς την μεσολάβηση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες).