Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης”, ενημερώνει το κοινό ότι παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας της από 11-2-2021 μέχρι 1-3-2021 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 (ΦΕΚ Β΄ 534). Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.