Στο Αναγνωστήριο μπορεί το κοινό να μελετήσει και να βοηθηθεί στην έρευνα που κάνει και αφορά στα βιβλία του Αναγνωστηρίου μέσα από βάση δεδομένων. Το υλικό του Αναγνωστηρίου ταξινομείται σύμφωνα με το Διεθνές, Δεκαδικό Σύστημα DEWEY.