Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στο έργο: «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β? και Γ? Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Διαθέτει πλούσιο βιβλιακό και οπτικοακουστικό υλικό. Επισκεπτόταν με το βιβλιοαυτοκίνητο τα σχολεία της Β/θμιας  Εκπαίδευσης που δεν είχαν βιβλιοθήκες και ανήκουν στην περιφέρεια ευθύνης της βιβλιοθήκης (Νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Αχαΐας). Σκοπός της ήταν να βοηθήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

Σήμερα το βιβλιοαυτοκίνητο δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.