Αναζήτηση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης

Μπορείτε να αναζητήσετε το σύνολο του καταγεγραμμένου υλικού στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης Ναυπλίου, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους χρήστες.

Αναζήτηση στο σύστημα ΑΡΓΩ του ΕΚΤ

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους χρήστες. H Αργώ αναπτύχθηκε και εξελίσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.