Η βιβλιοθήκη στελεχώνεται από τους:

Κωστοπούλου Ιωάννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Διευθύντρια

Κοϊνη Ειρήνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Κριεμάδη Ελένη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ντόκος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών
Καβάλας Γεώργιος, ΥΕ Φυλάκων

Γιώτας Ευάγγελος, ΠΕ86 Πληροφορικής, αποσπασμένος εκπαιδευτικός
Ρούμπου Σταυρούλα, ΠΕ11 Φυσικής αγωγής, αποσπασμένη εκπαιδευτικός