Από τη Δευτέρα 15/10/2018 τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Bιβλιοθήκης, που διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 08:00 – 15:00
Τρίτη: 08:00 – 17:00
Τετάρτη: 08:00 – 17:00
Πέμπτη: 08:00 – 17:00
Παρασκευή: 08:00 – 15:00